1 มกราคม 2562 บี.กริมสบช่องขยายลงทุนเพื่อนบ้านเพิ่ม

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/economic/685345

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่ บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาโครงการในเกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ คาดว่าจะทำให้บริษัทขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปสู่เป้ากำลังการผลิตติดตั้ง 5,000 เมกะวัตต์ภายในปี 65  จากปัจจุบันมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในมือที่จะดันกำลังการผลิตติดตั้งให้ได้ 3,000 เมกะวัตต์ในปี 64 แล้ว สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม  ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 677 เมกะวัตต์ว่า ก่อสร้างตามแผน  42% สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Dau Tieng 1 and Dau Tieng 2 Solar Plants (กำลังการผลิตติดตั้ง 420 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน) และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน Phu Yen TTP (กำลังการผลิต 257 เมกะวัตต์) จังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความคืบหน้า 36% โดยสามารถจำหน่ายไฟเชิงพาณิชย์ได้กลางปีหน้า อย่างไรก็ตาม  ปี 62  คาดว่ากำลังการผลิตติดตั้งที่จะเติบโตถึง 34% หรือเป็น 2,773 เมกะวัตต์ (ตามแผนการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยนอกจากโครงการในเวียดนามแล้วยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ Nam Che ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโครงการขยะอุตสาหกรรมด้วย)  คาดว่าจะทำให้รายได้อยู่ที่ 42,000 ล้านบาทในปีหน้า